Århus Håndbold og Nørre Djurs HK har
indgået aftale - der bestemt kan give såvel oplevelser
samt højne håndboldinteressen i vores klub.

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med nogle af de
Spændende tiltag.

Karen Margrethe

ÅRHUS HÅNDBOLD 

 

Så er der mulighed for jer og jeres spillere at komme gratis til håndbold i Århus og se vore hjemmekampe.

 

Bestilling af billetter skal ske til Henrik Elkjær eller i cafeteriet.

 

Alle fra Nørre Djurs HK er velkomne.

 

Der er GRATIS bus fra hallen til enkelte af kampene.

Yderlige oplysninger ang. disse arrangementer kommer senere.

 

Lad os få samlet en god flok og få en hyggelig og GRATIS oplevelse sammen