Ungdomskonsulent

Henrik Elkjær

Mob:   4242 4423

Mail:   he@djurssport.dk

Ungdomsudvalg

Heidi Skjødt

Ungdomsudvalg

Henriette Meineche

Ungdomsudvalg

Christina Rump Elkjær

Ungdomskonsulent

Jan Mathiesen

Ungdomsudvalg

Pernille Dohn

Ungdomsudvalg

Kurt Sørensen